Saturday 20 January 2007

double negatives

In the Czech language it is possible to use more than one negative in a sentence, without changing meaning.
Nikdo není dokonalý

But in English it isn't.
The literal translation of this is:
Nobody isn't perfect

but the translation should be:
Nobody is perfect


A common example is saying:
I don't know nothing

when the speaker really means:
I don't know anything


I found an futher explanation of double negatives in Czech:

Otázka: Je pravda, že jedinou možností, jak vyjádřit v angličtině nikdo nikdy nic neříká, je nobody ever says anything?

Odpověď: Cizincům často připadá, že když řeknou nobody ever says anything, tak to není dostatečně důrazné a netlumočí to věrně zápor věty nikdo nic nikdy neříká. A tento pocit je poměrně rozšířený, protože v řadě jazyků je možné v negativních větách nahromadit tolik záporů, kolik se do nich vejde. Pro angličtinu to neplatí. V anglické větě: Nobody ever says anything jsou kromě záporného zájmena nobody dvě slova, která signalizují, že nejde o kladnou větu. První slovo je: ever, druhé: anything. Tato slova se používají v negativních větách a v otázkách - jinými slovy: ve všech větách kromě kladných vět oznamovacích. Když zápornou větu nobody ever says anything změníme na kladnou, uvidíte názorně, kolik v ní bylo záporných výrazů: somebody always says something. V záporné větě potřebujeme jeden úplný zápor (nobody) a další kladná slova měníme na za “nekladná (ever, anything). Kdybychom použili dva “úplné” zápory, tak se navzájem vyruší a výsledkem bude kladné sdělení. Kupříkladu: I never say nothing znamená nikdy se nestane, že bych nic neřekl. Občas Angličané - zejména spisovatelé - užívají několik záporů, když chtějí dosánout určitého účinku, ale to skutečně musíte vědět, co děláte, jinak by mohlo dojít k nedorozumění. Také existují dialekty a žargon, ve kterém se užívá v jedné větě co nejvíc záporů. Pro spisovnou angličtinu to ovšem neplatí.

No comments: