Monday 29 January 2007

False Friends: Similar words with different meaning

This is a list of similar Czech and English words, with different meanings

For a list of English words that sound the same, but with different meanings click here

absolve - zprostit, osvobodit
absolvovat - to graduate; to pass

abstinent - zdrženlivý, střídmý
abstinent - teetotaller

accord - shoda, smlouva, dohoda
akord - chord

actual - vlastní, opravdový
aktuální - topical, current

affect - ovlivnit, působit
afekt - passion, emotion

angina - angína pectoris
angína - tonsilitis

apartment - byt
apartmá - suite

billion - miliarda
bilión - trillion

blanket - pokrývka, přikrývka, deka
blanket - sheet of paper

brigade - četa, oddíl
brigáda - volunteer work, part-time job

chef - kuchař (profesionální)
šéf - boss

closet - šatník
klozet - toilet

confectionery - cukrářství
konfekce - clothes; clothes shop

control - ovládát, ovládání
kontrolovat - to check

creature - tvor, stvoření, zvíře
kreatura - monster

criminal - zločinec
kriminál - prison, jail

desk - stůl, pracovní stůl
deska - board

dress - šaty (dámské)
dres - tracksuit

eventual - konečný, výsledný
eventuální - possible

front - přední část, předek
fronta - line, queue

gum - žvýkačka; dáseň
guma - rubber

gymnasium - tělocvična
gymnázium - high school; grammar school

hymn - chvalozpěv
hymna - anthem

interpret - tlumočit
interpretovat - explain, explicate; construe

local - místní
lokál - pub

maturity - dospělost, vyzrálost, zralost
maturita - school-leaving exam

novel - román
novela - short story; novellette (krátké prozaické dílo); amendment (zákona)

parcel - balíček, balík
parcela - plot (of land)

pasta - těstoviny
pasta - paste

preservative - konzervant
prezervativ - condom

promotion - propagace; povýšení
promoce - graduation ceremony

prospect - vyhlídka (naděje)
prospekt - brochure

protection - ochrana
protekce - favouritism

receipt - účtenka
recept - prescription (lékařský); recipe (instrukce pro vaření)

Roman - římský
román - novel

smoking - kouření
smoking - dinner jacket

stop - zastavit
stopovat - to hitchhike (auta); trace (vystopovat); measure the time (měřit čas)

sympathetic - soucitný
sympatický - nice, likeable

table - stůl
tabule - board, blackboard

toast - topinka
toust - sandwich

traffic - dopravní ruch
trafika - newsagent's

transparent - průhledný
transparent - banner

wagon - nákladní vůz (žel.), dodávka, vůz (tažený koněm)
vagón - carriage, car

No comments: